دسامبر

دسامبر 14, 2019

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سامسونگ ایران زمین | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سامسونگ ایران زمین البته در ابتدای کار همه چیز مشکل است. البته بار دیگر موردی است که اطلاعات و تجربه در آغاز … […]
دسامبر 12, 2019

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سامسونگ آیت الله کاشانی | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سامسونگ آیت الله کاشانی ممکن است از پریز هوایی سیستم‌های ماهواره‌ای استفاده شود از زمین جدا شده و در نتیجه زمین را معرفی […]
دسامبر 7, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ طرشت | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ طرشت   نرم‌افزار به یا شخص ثالث آن تعلق دارد و تنها می‌تواند از طریق تلویزیون به کار رود. موضوعاین  و، جایی […]
دسامبر 5, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ ملاصدرا | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سامسونگ ملاصدرا قانون ایالتی مربوط به این ضمانت‌نامهبعضی ایالت‌ها به محرومیت یا محدودیت اجازه نمی‌دهند. خسارات مهم، یا محدودیت‌هایی در مورد این که […]